Add Listing Demana cita

Tractament del càncer

Tipus de càncer que tractem

Fem tot el possible per proporcionar la millor qualitat de vida als animals que pateixen càncer. Intentem aconseguir la remissió o curació de la malaltia i mirem de minimitzar els efectes secundaris de la teràpia. També oferim tractament pal·liatiu.

Els tumors més comuns que tractem són: 

 • Limfoma
 • Leucèmia
 • Tumor de mastòcit
 • Fibrosarcoma felí
 • Osteosarcoma
 • Sarcoma de teixits tous
 • Tumor a les glàndules mamàries
Hi ha importants avenços en els mètodes de diagnòstic que estan obrint horitzons nous i prometedors en el diagnòstic del càncer. Aquests avenços inclouen el diagnòstic per imatges, l’aparició de nous fàrmacs antineoplàsics, citostàtics o quimioteràpia i noves teràpies com la immunoteràpia.

Signes i símptomes del càncer

Donat que les nostres mascotes no ens poden dir com se senten, és important estar pendents de qualsevol canvi de comportament. Mentre que alguns tipus de càncer es poden detectar a través d’una anàlisi de sang, els canvis en el comportament i l’activitat són importants senyals d’advertiment.

Si notes que la teva mascota actua de forma diferent o inusual, és el moment de visitar al veterinari.

Com en els éssers humans, la detecció primerenca és fonamental per garantir els millors resultats possibles.

Els símptomes de tumors en animals són similars als dels humans. 

Inflor anormal que persisteix o segueix creixent

Comprova regularment la pell de la teva mascota per detectar masses o protuberàncies. Revisa darrere de les orelles, a la boca i al voltant de la cara. Els tumors poden créixer ràpidament. Si trobes alguna cosa anormal, assegura’t de prendre nota i mesurar-la. Si canvia de forma i mida, acudeix al veterinari perquè l’avaluï.

Nafres que no es curen

Si veus que el teu animal té una lesió en la pell que no desapareix, és hora de trucar al veterinari.

Pèrdua de pes inexplicable

El pes d’una animal hauria de romandre estable al llarg de la seva vida, excepte en cas de restricció o canvi de dieta.

Pèrdua d’apetit

Hi ha moltes raons per les quals un animal pot perdre l’apetit. El càncer pot ser una d’elles. Demana consell al teu veterinari si és el cas.

Genives pàl·lides

Unes genives sanes són de color vermell rosat. Tenir genives pàl·lides o grisenques pot ser signe que es pateix una malaltia. Si veus que el teu animal de companyia té les genives pàl·lides, gairebé blanques, demana hora al veterinari com més aviat millor.

Altres signes de malaltia són:

 • Sagnat o descàrrega a través de qualsevol obertura corporal, com el nas o la boca.
 • Olor desagradable, sobretot a la boca.
 • Dificultat per menjar o empassar.
 • Resistència a fer exercici o pèrdua de vitalitat.
 • Coixesa persistent o rigidesa.
 • Dificultat per respirar, orinar o defecar.

Consideracions sobre l'operació

Sempre que es consideri fer una operació de càncer, recomanem que parlis amb el teu veterinari sobre els pros i els contres de la intervenció.

Possibles beneficis:

 • Curació completa i una vida lliure de malalties
 • Reducció del dolor
 • Millora de la qualitat de vida
 • Prolongació de la vida

Possibles riscos:

 • Complicacions durant la operació poden donar lloc a infeccions, hemorràgies, recurrència del càncer i canvis no desitjats en l’aparença
 • Dolor i molèsties a curt o llarg termini
 • Pèrdua de la funció normal en els membres i òrgans afectats

La cirurgia de tumors

La cirurgia és el tractament principal per tractar la majoria de tipus de càncer i tumors en els animals. És un dels tractaments més antics i amb freqüència el més efectiu. Avui en dia, pot combinar-se amb quimioteràpia o radioteràpia, depenent de les característiques del cas.

Quan es realitza una cirurgia, l’objectiu principal és eliminar totes les cèl·lules canceroses del cos de l’animal. De vegades, si el creixement tumoral es detecta a temps, la cirurgia pot curar el pacient per complet. Altres objectius de la cirurgia poden ser extirpar un tumor antiestètic per millorar l’aspecte i la comoditat de l’animal o l’operació d’un tumor que interfereixi amb les funcions corporals. Ambdós objectius poden millorar la qualitat de vida de la mascota.

La cirurgia és més efectiva quan el càncer afecta un tumor que no s’ha estès més enllà de la seva ubicació original. Lamentablement, no tots els tumors es poden extirpar quirúrgicament. Alguns estan en llocs inaccessibles. I hi ha vegades en què els riscos de l’operació poden superar els beneficis. Per exemple, l’extirpació d’un tumor gran pot requerir l’extracció d’un òrgan i fer que l’animal perdi una funció vital del cos. Si el càncer s’ha propagat a més d’un lloc (metàstasi), llavors la cirurgia sola no té tantes probabilitats de ser eficaç.

Una biòpsia és un procediment quirúrgic en el qual s’extreu una mostra de tumor per estudiar-la i fer-ne una anàlisi patològica. Amb aquest informe i amb la mida i localització del tumor, el veterinari pot desenvolupar el millor programa de tractament per a la mascota.

Quimioteràpia

Certs medicaments (químics) destrueixen cèl·lules canceroses. Aquest tipus de tractament es diu quimioteràpia i pot utilitzar-se per tractar diferents tipus de càncer. Quan s’utilitza, l’objectiu més comú és reduir, detenir el creixement o destruir el càncer, sense causar efectes negatius a llarg termini en la qualitat de vida de l’animal. El veterinari prescriurà la quimioteràpia en funció del tipus de càncer, en quina fase està, la condició general de l’animal i les limitacions financeres que puguin existir.

En una situació ideal, un fàrmac de quimioteràpia mataria les cèl·lules canceroses sense danyar les cèl·lules sanes normals; la veritat és que hi han pocs medicaments d’aquest tipus. En l’actualitat, aquest medicament està dissenyat per ser més nociu amb les cèl·lules canceroses que amb les normals, ja que es dirigeix específicament a les cèl·lules que es divideixen i creixen ràpidament. Les cèl·lules normals es veuen afectades fins a un cert punt pel medicament, que també pot provocar efectes adversos.

Els medicaments de quimioteràpia s’administren per via oral o per injecció. Si s’utilitza la segona, aquest pot ser injectat en una vena (intravenosa), un múscul (intramuscular) o sota la pell (subcutània). El mètode d’administració es triarà sospesant d’una banda la comoditat i qualitat de vida de la mascota i de l’altra l’aplicació més eficaç del medicament.

La quimioteràpia sola normalment no cura el càncer en mascotes. Es fa servir més aviat per controlar-ho i controlar la seva propagació; per això s’utilitza sovint en el tractament de càncers que afecten a tot el cos, com el càncer del sistema limfàtic (limfoma). En altres casos, la quimioteràpia s’utilitza per combatre les cèl·lules canceroses restants, quan un tumor no ha pogut ser eliminat completament amb cirurgia. S’usa també per combatre aquells tipus de càncer que es propaguen pel cos en les primeres etapes del seu desenvolupament.

En tots els casos, per tal de seleccionar el tractament més adequat per a cada animal, es prenen en consideració els beneficis esperats amb els possibles efectes adversos. El veterinari vigilarà acuradament la resposta física i el comportament de cada pacient, per ajustar la dosi adequada, maximitzar l’efecte sobre el càncer i reduir els efectes secundaris.

Els animals en general toleren la quimioteràpia millor que les persones, encara que no es descarten l’aparició de vòmits i la pèrdua d’apetit. Aquest efecte secundari es pot tractar amb medicaments per les nàusees. Els fluids intravenosos també es poden utilitzar per controlar efectes secundaris com el vòmit, la diarrea i la deshidratació.

En general, els gossos i gats que reben quimioteràpia tenen una qualitat de vida al llarg del tractament entre bona i excel·lent. Els efectes secundaris, si n’hi ha, són generalment lleus.
En la majoria dels tipus de quimioteràpia s’estima que el risc de mortalitat és inferior al 5%. 

Si la teva mascota rebrà quimioteràpia, recomanem que comentis amb antelació el programa de tractament amb el teu veterinari. Necessiteu arribar a un acord mutu sobre què pots esperar i el nivell de risc que estàs disposat a acceptar.

Teràpia combinada

La teràpia combinada fa referència a l’ús de 2 o més opcions de tractament en la lluita contra el càncer. Avui dia, la teràpia combinada és l’enfocament més utilitzat per tractar el càncer en animals de companyia. Ofereix el millor percentatge de curació i manté la millor qualitat de vida possible per a l’animal.

La quimioteràpia combinada ofereix molts avantatges sobre els tractaments amb un sol medicament. Per exemple, quan s’administren diferents fàrmacs de quimioteràpia i cada un utilitza un mecanisme propi per matar les cèl·lules canceroses, és menys probable que el càncer es torni resistent als fàrmacs. Això millora les possibilitats que el tractament tingui èxit.

No hi ha un únic tractament que sigui el millor per a tots els tipus de càncer. Per a alguns tipus, el millor enfocament és el que combina cirurgia, radioteràpia i quimioteràpia. Els tumors i altres tipus de càncer que estan localitzats en una àrea, sovint es tracten millor amb cirurgia o radioteràpia.
La quimioteràpia té l’avantatge que es pot utilitzar per tractar les cèl·lules canceroses que s’han desplaçat de la seva ubicació original. En altres casos, la radioteràpia o quimioteràpia s’utilitzen per reduir un tumor a una grandària que es pugui operar amb certes garanties. També es poden utilitzar després d’una operació, per matar qualsevol cèl·lula cancerosa que pugui haver quedat.

L’estadi de desenvolupament del càncer és un factor que influeix en la selecció del tractament, tant si es tria un mètode de tractament únic com una combinació d’ells. En el cas d’animals amb càncer avançat, que no poden ser tractats amb cirurgia o radioteràpia, es pot utilitzar la quimioteràpia de combinació per reduir els signes de la malaltia i prolongar la vida de la mascota.