Add Listing Demana cita

Oncologia

Servei d'oncologia

Dedicat a la diagnosi i el tractament del càncer

Els nostres oncòlegs atenen el malalt de càncer des del diagnòstic i al llarg del tractament fins a la curació o durant el període final de la seva vida. El seu objectiu principal és proporcionar-li la millor qualitat de vida i aconseguir la remissió o cura de la malaltia; quan això no és possible, se centren a minimitzar els efectes secundaris de la teràpia i oferir tractament pal·liatiu i cura al final de la vida.

Els tumors més comuns que tractem en el servei d’oncologia són:

 • Limfoma
 • Leucèmia
 • Mastocitoma
 • Fibrosarcoma felí
 • Osteosarcoma
 • Sarcoma de teixits tous
 • Tumor a la glàndula mamària

Consideracions sobre l'operació de càncer

Sempre que es consideri fer una operació de càncer, és recomanable que parlis amb el teu veterinari sobre els pros i els contres de l'operació.

Possibles beneficis:

 • Cura completa i vida lliure de malalties
 • Reducció del dolor
 • Millora de la qualitat de vida
 • Prolongació de la vida

Possibles riscos:

 • Complicacions durant la operació poden donar lloc a infeccions, hemorràgies, recurrència del càncer i canvis desagradables en l’aparença.
 • Dolor i molèsties a curt o llarg termini
 • Pèrdua de la funció normal en els membres o òrgans afectats.

Informació general sobre la cirurgia

La cirurgia és el tractament principal per tractar la majoria de tipus de càncer i tumors en els animals. És un dels tractaments més antics i sovint el més efectiu. Avui en dia, pot combinar-se amb quimioteràpia i radioteràpia, depenent de les característiques del cas.

Quan es realitza una cirurgia, l’objectiu principal és eliminar totes les cèl·lules canceroses. De vegades, si el creixement tumoral es detecta a temps, la cirurgia pot curar l’animal per complet. Altres objectius de la cirurgia poden ser extirpar un tumor antiestètic per millorar l’aspecte i la comoditat de l’animal o l’operació d’un tumor que interfereixi amb les funcions corporals. Ambdós objectius poden millorar la qualitat de vida de la mascota.

La cirurgia és més efectiva quan el càncer afecta un tumor que no s’ha estès més enllà de la seva ubicació original. Lamentablement, no tots els tumors es poden extirpar quirúrgicament. Alguns estan en llocs inaccessibles. I hi ha vegades en què els riscos de l’operació poden superar els beneficis. Per exemple, l’extirpació d’un tumor gran pot requerir l’extracció d’un òrgan i fer que l’animal perdi una funció vital del cos. Si el càncer s’ha propagat a més d’un lloc (metàstasi), llavors la cirurgia sola no té tantes probabilitats de ser eficaç.

Una biòpsia és un procediment quirúrgic en el qual s’extreu una mostra de tumor per estudiar-la i fer una anàlisi patològica. Amb aquest informe, la mida i localització del tumor, el veterinari pot crear el programa de tractament més adequat per a la mascota.

Quimioteràpia

Certs medicaments (químics) destrueixen cèl·lules canceroses. Aquest tipus de tractament es diu quimioteràpia i pot usar-se per tractar diferents tipus de càncer. Quan s’utilitza, l’objectiu més comú és reduir, aturar el creixement o destruir el càncer, sense causar efectes negatius a llarg termini en la qualitat de vida de l’animal. El veterinari prescriurà la quimioteràpia en funció del tipus de càncer, en quina fase està, la condició general de l’animal i les limitacions financeres que puguin existir.

En una situació ideal, un fàrmac de quimioteràpia mataria les cèl·lules canceroses sense danyar les cèl·lules sanes normals, encara que s’han trobat pocs medicaments d’aquest tipus. En l’actualitat, aquest medicament està dissenyat per a ser més nociu amb les cèl·lules canceroses que amb les normals, ja que es dirigeix específicament a les cèl·lules que es divideixen i creixen ràpidament. Les cèl·lules normals es veuran afectades fins a cert punt pel medicament, que també pot provocar efectes secundaris.

Els medicaments de quimioteràpia s’administren per via oral o per injecció. Si s’utilitza la segona, pot ser injectada en una vena (intravenosa), un múscul (intramuscular) o sota la pell (subcutània). El mètode d’administració s’escollirà sospesant d’una banda la comoditat i la qualitat de vida de l’animal i de l’altra l’aplicació més eficaç del medicament.

La quimioteràpia sola normalment no cura el càncer en mascotes. S’usa més aviat per controlar-lo i controlar la seva propagació, per això s’utilitza sovint per tractar tipus de càncer que afecten a tot el cos, com el càncer del sistema limfàtic (limfoma). En altres casos, la quimioteràpia s’utilitza per combatre les cèl·lules canceroses restants, quan un tumor no pot ser completament eliminat amb cirurgia. S’usa també per a combatre aquells tipus de càncer que es propaguen pel cos en les primeres etapes del seu desenvolupament.

En tots els casos, hem de sospesar els possibles beneficis amb els possibles efectes adversos per seleccionar el tractament més adequat per a cada animal. El veterinari vigilarà acuradament la resposta física i el comportament de cada pacient, per ajustar la dosi adequada, maximitzar l’efecte sobre el càncer i reduir els efectes secundaris.

Els animals en general, toleren la quimioteràpia millor que les persones, encara que no es descarten l’aparició de vòmits i la pèrdua de gana. Aquest efecte secundari es pot tractar amb medicaments per a les nàusees. També es poden utilitzar líquids intravenosos per controlar vòmits, diarrea i deshidratació.

En general, els gossos i gats que reben quimioteràpia tenen una qualitat de vida entre bona i excel·lent, al llarg del tractament. Els efectes secundaris, si n’hi ha, són generalment lleus.
En la majoria dels tipus de quimioteràpia s’estima que el risc de mortalitat és inferior al 5%.

Si la teva mascota rebrà quimioteràpia, recomanem que comentis amb antelació el programa de tractament amb el teu veterinari. Necessiteu arribar a un acord mutu sobre què pots esperar i el nivell de risc que estàs disposat a acceptar.

Teràpia combinada

La teràpia combinada fa referència a l’ús de 2 o més opcions de tractament en la lluita contra el càncer. Avui dia, aquest és l’enfocament més utilitzat per tractar el càncer en animals de companyia. Ofereix la millor oportunitat de curar i permet mantenir la millor qualitat de vida.

La quimioteràpia combinada ofereix molts avantatges sobre els tractaments amb un sol medicament. Per exemple, quan s’administren fàrmacs de quimioteràpia diferents i cadascun utilitza un mecanisme propi per matar les cèl·lules canceroses, és menys probable que el càncer es torni resistent als fàrmacs. Això millora les possibilitats que el tractament tingui èxit.

No hi ha un únic tractament que sigui el millor per a tots els tipus de càncer. Per a alguns tipus, el millor enfocament és el que combina cirurgia, radioteràpia i quimioteràpia. Els tumors i altres tipus de càncer que estan localitzats en una àrea, sovint es tracten millor amb cirurgia o radioteràpia.
La quimioteràpia té l’avantatge de què permet tractar les cèl·lules canceroses que s’han desplaçat de la seva ubicació original. En altres casos, la radioteràpia o quimioteràpia es fan servir per reduir un tumor a una mida en què sigui possible operar amb certes garanties. També es poden usar després d’una operació, per matar qualsevol cèl·lula cancerosa que pugui haver-hi quedat.

L’estadi de desenvolupament del càncer és un factor que influeix en la selecció del tractament, ja sigui si s’escull un mètode de tractament únic o una combinació d’ells. En el cas dels animals amb càncer avançat, que no poden ser tractats amb cirurgia o radioteràpia, es pot utilitzar la quimioteràpia de combinació per reduir els signes de la malaltia i allargar la durada de la seva vida.