Add Listing Demana cita

Laboratori

A les nostres clíniques realitzem proves bàsiques de laboratori. Els nostres veterinaris poden recollir les mostres necessàries en la consulta o tu mateix/a pots prendre una mostra a casa (femta, orina) i portar-la a la clínica.

Anàlisi de sang

Una de les proves més comunes és un recompte sanguini complet (CBC) que analitza la quantitat i l’aspecte de les cèl·lules sanguínies. Aquesta prova és important en el diagnòstic i seguiment de malalties i infeccions i pot indicar per exemple, si la mascota pateix deshidratació, diarrea o anèmia. Els resultats poden dir-nos molt sobre el funcionament del seu cos i pot indicar possibles problemes de salut.

Prova de femta

La mostra de femta es pot obtenir abans d’una visita o el mateix veterinari pot recollir-la. El material s’examina sota un microscopi. Ens permet detectar la presència d’ous de paràsits com Giardia i Cryptosporidium o bé ous d’altres paràsits, com ara cucs, anquilòstoms i tènies. També es poden observar larves, cucs adults o segments de tènies.

Anàlisi d’orina

L’anàlisi de l’orina és important per detectar diversos tipus de malalties del tracte urinari, malaltia renal o hemorràgia interna. La mostra ha d’analitzar-se immediatament després de la recollida, ja que l’orina es degrada a determinades temperatures.

Habitualment analitzem l’aparença, concentració i contingut de l’orina.

L’orina normal és de color groc o ambre i hauria de ser transparent o d’un to clar. La presència de malalties o infeccions pot canviar el color o el to.

Anàlisi d’hormones

L’excés o falta de certes hormones en l’organisme dels animals pot desencadenar diverses malalties, com la diabetis, la síndrome de Cushing, la malaltia d’Addison, l’hipertiroïdisme, etc. Per preveure això, podem identificar el nivell d’aquestes hormones en els animals, mitjançant una mostra de sang que processem en el nostre laboratori.

Citologia

La citologia és una prova diagnòstica que els veterinaris de UNAVETS fan servir per detectar anomalies o lesions en les cèl·lules. Per fer-ho, necessiten prendre una mostra de la lesió, que obtenen mitjançant aspiració amb agulla o fent una empremta de la lesió. A continuació s’apliquen tècniques de tinció a la mostra i s’analitza sota el microscopi.

La citologia ens permet:

  • Diferenciar quan una lesió és tumoral o no.
  • Classificar els neoplasmes o tumors com a benignes o malignes.
  • Determinar si s’ha d’emprar un tractament mèdic o quirúrgic.