Add Listing Demana cita

Neurologia

La neurologia s'encarrega de la diagnosi i tractament de les malalties que afecten el sistema nerviós.

Les malalties neurològiques afecten tant el sistema nerviós central (format per l’encèfal i la medul·la espinal) com el sistema nerviós perifèric (format pels nervis que connecten el sistema nerviós central amb els òrgans receptors).

Entre els símptomes que poden tenir origen neurològic es troben:

  • Parèsia: absència parcial de moviment voluntari d’una o més extremitats.
  • Paràlisi: absència total de moviment voluntari d’una o més extremitats.
  • Atàxia i descoordinació
  • Tremolors
  • Pèrdua d’equilibri, inclinació del cap
  • Comportaments anòmals
  • Depressió de l’estat cognitiu
  • Convulsions