Add Listing Demana cita

Hospitalització

El servei d’hospitalització està dedicat a les cures intensives dels pacients. Disposem de sales d’hospitalització diferenciades per a gossos, gats i animals infecciosos.

L’equip veterinari proporciona atenció continuada als nostres pacients.

Disposem d’equips de fluïdoteràpia amb irrigació constant, nutrició a través de sonda nasoesofàgica, drenatges, catèters, oxigenoteràpia, llums infrarojos, etc.

L’Hospitalització és essencial per a animals que acaben de ser sotmesos a cirurgia, en el tractament de malalties que requereixen supervisió contínua (insuficiència renal, processos infecciosos greus, trastorns digestius…). Aquí poden rebre seroteràpia, nutrició parenteral, medicació, etc., tot sota la supervisió constant de veterinaris i auxiliars que controlen els seus nivells d’hidratació, menjar, signes vitals i proveeixen les cures necessàries sigui administrant oxigenoteràpia o estant alerta a qualsevol canvi en la situació del pacient per realitzar qualsevol prova o modificar el tractament depenent de la seva evolució. 

Tenim dues àrees d’hospitalització diferenciades per gats i gossos. A més, disposem d’una tercera àrea independent per aïllar animals amb malalties infeccioses; així evitem la propagació de possibles contagis a la resta dels nostres pacients. La sala d’hospitalització està equipada amb bomba d’infusió per controlar i ajustar el ritme d’infusió del sèrum i la medicació. Una incubadora per a nounats, malalts crítics o amb hipotèrmia. 

Tenim equipament complet per monitorar i donar tractament a tota mena d’animals: llums de calor, equip d’infusió i una gàbia destinada a unitat de cures intensives (UCI) en la que l’oxigen i la temperatura estan controlats.