Add Listing Demana cita

Medicina Felina

Els gats són molt diferent dels gossos. El seu comportament, tractament i fins i tot les seves malalties són totalment diferents, fet pel qual moltes de les clíniques UNAVETS tenen instal·lacions dedicades exclusivament per a gats, com la sala d’atesa, la sala de consultes i la sala d’hospitalització. Les clíniques UNAVETS disposen també de veterinaris i auxiliars amb formació específica en medicina felina, i saben com tractar amb ells.