Add Listing Demana cita

Medicina interna

La medicina interna tracta els problemes en els òrgans interns mitjançant tractaments no quirúrgics.

Els nostres especialistes en medicina interna centren la seva tasca en l’atenció de malalts amb un diagnòstic complex, que presenten símptomes en diversos òrgans, aparells o sistemes de l’organisme o bé pateixen diverses malalties.

La medicina interna constitueix la branca principal de la qual en deriven diverses subespecialitats:

  • Endocrinologia: estudia el sistema endocrí, compost per la glàndula tiroide, les glàndules suprarenals, el pàncrees, l’hipotàlem i la glàndula pituïtària.
  • Gastroenterologia: estudia el sistema digestiu, compost per l’esòfag, l’estómac, els intestins prim i gruixut, el fetge, els conductes biliars i el pàncrees.
  • Nefrologia: estudia l’estructura i funció del ronyó, incloent-hi la prevenció i tractament de les malalties renals.
  • Urologia: estudia el tracte urinari inferior, format per la bufeta i la uretra.
  • Pneumologia: estudia les vies respiratòries superiors (incloent-hi el nas, la nasofaringe, la laringe i la tràquea) i les inferiors (incloent-hi els bronquis i els pulmons).