Add Listing Demana cita

Endoscòpia

Què és l'endoscòpia?

L’endoscòpia és un procediment mínimament invasiu que s’utilitza per ajudar a diagnosticar alteracions gastrointestinals, cèl·lules anormals, tumors i algunes formes de càncer, inclòs el limfoma. Suposa poc risc per al pacient i és un tractament menys invasiu i car que la cirurgia.

Els nostres veterinaris realitzen l’endoscòpia sota anestèsia general. El procediment consisteix a introduir una petita càmera a través de la boca de l’animal que permet avaluar l’esòfag, l’estómac i l’intestí prim.

Quan considerar realitzar l'endoscòpia?

Potser algun dels nostres veterinaris recomana realitzar una endoscòpia per investigar més a fons símptomes i molèsties gastrointestinals com:

  • Vòmits
  • Diarrea
  • Pèrdua de pes

També es pot recomanar si ens preocupen els cossos estranys esofàgics o gàstrics, els abscessos, les úlceres i els traumes interns.

Abans que tingui lloc l’endoscòpia, realitzem algunes proves de rutina, per a descartar altres malalties o afeccions. Aquestes proves poden incloure una anàlisi de sang completa, una anàlisi d’orina, examen de la femta, radiografies i una ecografia.