Add Listing Demana cita

Avís legal

LLEI DE SERVEIS DE LA SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ (LSSI)

 UNAVETS SERVICES S.L., responsable del lloc web, d’ara endavant RESPONSABLE, posa a disposició dels usuaris el present document, amb el qual pretén donar compliment a les obligacions establertes en la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSICE), BOE núm. 166, així com informar a tots els usuaris del lloc web sobre les condicions d’ús.

Qualsevol persona que accedeixi a aquest lloc web assumeix el paper d’usuari, comprometent-se a l’estricta observança i compliment de les disposicions aquí establertes, així com de qualsevol altra disposició legal que pogués ser aplicable.

UNAVETS SERVICES S.L. es reserva el dret a modificar qualsevol mena d’informació que pogués aparèixer a la pàgina web, sense que hi hagi obligació d’avisar prèviament o informar els usuaris d’aquestes obligacions, entenent-se que n’hi ha prou amb la publicació a la pàgina web d’UNAVETS SERVICES S.L..

1.  DADES IDENTIFICABLES

 

Nom del domini : www.unavets.com/es/

Nom comercial: UNAVETS

Denominació social: UNAVETS SERVICES S.L.

NIF: B10905255

Domicili social: CARRER FRANCISCO SILVELA 42 – 28028 MADRID, ESPANYA

Correu electrònic: [email protected]

Registre Mercantil de MADRID T 3861, F 40, S 8, H M686643

  1. DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

El lloc web, incloent-hi a títol enunciatiu, però no limitant-se a la seva programació, edició, compilació i altres elements necessaris per al seu funcionament, els dissenys, logotips, text o gràfics, són propietat del RESPONSABLE o, si escau, disposen d’una llicència o autorització expressa dels autors. Tots els continguts del lloc web estan degudament protegits per la normativa de propietat intel·lectual i industrial, així com inscrits en els registres públics corresponents.

Independentment de la finalitat a la qual es destinessin, la reproducció total o parcial, l’ús, l’explotació, la distribució i la comercialització, requereix en tot cas de l’autorització prèvia per escrit del RESPONSABLE. Qualsevol ús no autoritzat prèviament es considera un incompliment greu dels drets de propietat intel·lectual o industrial de l’autor.

Els dissenys, logotips, text o gràfics aliens al RESPONSABLE i que puguin aparèixer al lloc web, pertanyen als seus respectius propietaris, sent ells mateixos responsables de qualsevol possible controvèrsia que pogués sorgir respecte a aquests. El RESPONSABLE autoritza expressament a tercers a redirigir directament als continguts específics del lloc web, i en tot cas redirigir al lloc web principal de www.unavets.com/es/.

El RESPONSABLE reconeix a favor dels seus propietaris els corresponents drets de propietat

intel·lectual i industrial, la seva mera menció o aparició al lloc web no implica l’existència de cap dret o responsabilitat sobre aquests, ni tampoc implica aval, patrocini o recomanació per part d’aquests.

Per realitzar qualsevol mena d’observació sobre possibles incompliments dels drets de propietat intel·lectual o industrial, així com sobre qualsevol dels continguts del lloc web, podeu fer-ho a través del correu electrònic [email protected].

3.  EXEMPCIÓ DE RESPONSABILITATS

El RESPONSABLE DEL TRACTAMENT declina qualsevol responsabilitat derivada de la informació publicada al seu lloc web sempre que no tingui coneixement efectiu que aquesta informació hagi estat manipulada o introduïda per un tercer aliè a ell o, si ho ha fet, hagi actuat amb diligència per suprimir les dades o impossibilitar l’accés a aquestes.

Ús de Galetes

Aquest lloc web pot utilitzar galetes tècniques (petits arxius d’informació que el servidor envia a l’ordinador de qui accedeix a la pàgina) per dur a terme determinades funcions que són considerades imprescindibles per al correcte funcionament i visualització del lloc. Les galetes utilitzades tenen, en tot cas, caràcter temporal, amb l’única finalitat de fer més eficaç la navegació, i desapareixen en acabar la sessió de l’usuari. En cap cas aquestes galetes proporcionen per si mateixes dades personals i no seran utilitzades per a la seva recollida.

Mitjançant l’ús de galetes també és possible que el servidor on es troba el lloc web reconegui el navegador utilitzat per l’usuari per tal de facilitar la navegació, permetent, per exemple, l’accés dels usuaris que s’han registrat prèviament a les àrees, serveis, promocions o concursos reservats exclusivament per a ells sense haver de registrar-se en cada visita. També es poden utilitzar per mesurar l’audiència, paràmetres de trànsit, controlar el progrés i nombre d’entrades, etc., sent en aquests casos galetes prescindibles tècnicament però beneficioses per a l’usuari. Aquest lloc web no instal·larà galetesprescindibles sense el consentiment previ de l’usuari.

L’usuari compta amb la possibilitat de configurar el seu navegador per tal de ser avisat de la recepció de galetes i per impedir la seva instal·lació al seu equip. Si us plau, consulteu les instruccions i manuals del vostre navegador per ampliar aquesta informació.

Política d’enllaços

Des del lloc web, és possible que es redirigeixi al contingut de llocs web de tercers. Atès que el RESPONSABLE no pot controlar sempre els continguts introduïts per tercers en els seus respectius llocs web, no assumeix cap mena de responsabilitat respecte a aquests continguts. En tot cas, es procedirà a la retirada immediata de qualsevol contingut que pogués contravenir la legislació nacional o internacional, la moral o l’ordre públic, procedint a la retirada immediata de la redirecció a aquest lloc web, informant les autoritats competents del contingut en qüestió.

El RESPONSABLE DEL TRACTAMENT no es fa responsable de la informació i continguts emmagatzemats, incloent-hi, a títol enunciatiu, però no limitatiu, en fòrums, xats, generadors de blocs, comentaris, xarxes socials o qualsevol altre mitjà que permeti a tercers publicar continguts de forma independent al lloc web del RESPONSABLE DEL TRACTAMENT. No obstant això, i en compliment del que disposen els articles 11 i 16 de la LSSICE, es posa a disposició de tots els usuaris, autoritats i forces de seguretat, col·laborant de forma activa en la retirada o, si escau, bloqueig de tots aquells continguts que puguin afectar o contravenir la legislació nacional o internacional, els drets de tercers o la moral i l’ordre públic. En cas que l’usuari consideri que hi ha algun contingut a la pàgina web que podria ser susceptible d’aquesta classificació, preguem que ho notifiqui immediatament a l’administrador del lloc web.

Aquest lloc web s’ha revisat i provat perquè funcioni correctament. En principi, es pot garantir un funcionament correcte els 365 dies de l’any, les 24 hores del dia. No obstant això, el RESPONSABLE DEL TRACTAMENT no descarta la possibilitat que hi hagi determinats errors de programació, o que causes de força major, desastres naturals, vagues o circumstàncies similars facin impossible l’accés al lloc web.

Adreces IP

Els servidors del lloc web podran detectar automàticament l’adreça IP i el nom de domini utilitzats per l’usuari. Una adreça IP és un nombre assignat automàticament a un ordinador quan aquest es connecta a Internet. Tota aquesta informació es registra en un fitxer d’activitat del servidor que permet el posterior tractament de les dades per tal d’obtenir només mesuraments estadístics que permetin conèixer el nombre d’impressions de la pàgina, el nombre de visites fetes als servidors web, l’ordre de visites, el punt d’accés, etc.

4.  LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

Per a la resolució de totes les controvèrsies o qüestions relacionades amb aquest lloc web o les activitats que en ell es desenvolupin, serà d’aplicació la legislació espanyola, a la qual se sotmeten expressament les parts, i seran competents per a la resolució de totes les controvèrsies derivades o relacionades amb el seu ús els Jutjats i Tribunals del domicili de l’USUARI o del lloc de compliment de l’obligació.