Add Listing Demana cita

Patryk Zelak

Patryk va estudiar Administració de Sistemes informàtics en Xarxa. Té més de 3 anys d’experiència en la gestió d’assistència tècnica del departament d’Informàtica d’una multinacional del sector de la salut. Durant la seva carrera ha sigut capaç de millorar i actualitzar la infraestructura local i global i de posar en pràctica canvis en el procés de fabricació. Patrick ha creat 15 projectes, i ha liderat la majoria d’ells, sempre trobant solucions creatives i eficaces. És expert en gestió de projectes, on sap establir una coordinació entre cada departament, necessitat i projecte i sap trobar la manera d’arribar a acords i establir prioritats amb èxit.

Prev Post
Paulo Pimenta
Next Post
Ana Sumastre